Disclaimer

Aansprakelijkheid:

DM.net/De Fautoograaf/Dennis Masselink kan niet aansprakelijk gesteld worden na aanleiding van een tekst/foto/video/link geplaatst op deze site. Reacties zijn ten aller tijde de verantwoording van de plaatser en is daarmee niet perse de mening van DM.net/De Fautoograaf/Dennis Masselink. Eventuele opmerkingen over berichten/foto’s/video’s/links kunnen altijd naar de webmaster gestuurd worden ter beoordeling.

Beeldmateriaal:

Op alle foto’s geplaatst op deze site berust een copyright en zijn dan ook eigendom van DM.net/Fautoograaf/Dennis Masselink tenzij anders vermeld.
Geen enkele foto op deze website mag dan ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Dennis Masselink/Fautoograaf
Bovenstaande geld ook voor videobeelden welk geplaatst zijn op deze site.

Links:

Sites die door middel van een link zijn geopend via deze site vallen niet onder de verantwoording van DM.net/De Fautoograaf/Dennis Masselink.

Privacy/Portretrecht:

Op de foto’s/video’s op deze site kunnen mensen voorkomen. Alle foto’s worden vooraf bekeken en beoordeeld alvorens deze op het internet verschijnen, hiermee heeft DM.net/De Fautoograaf/Dennis Masselink getracht geen privacy te schenden en berusten eventuele schendingen dus op een foutieve beoordeling. Indien iemand van mening is dat hij/zij hierdoor schade ondervindt kan hij/zij de webmaster benaderen om de foto te laten verwijderen of anonimiseren na overleg van goede argumenten betreffende de schending. Er kan onder geen beding een schadevergoeding geëist worden.

Teksten:

Hoewel de teksten op deze site met de grootste zorg zijn samengesteld, is DM.net/De Fautoograaf/Dennis Masselink niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies:

Deze site maakt gebruikt van Google Analytics voor gebruikersstatistieken
De cookies zijn 6 maand geldig voor er weer opnieuw toestemming gevraagd wordt, of deze moeten voor de tijd verwijderd zijn.


versie: December 2020